Jeżeli zostałeś zatrzymany za udział w legalnym zgromadzeniu - w tym spontanicznym - pamiętaj o przysługujących Ci prawach:

1. podanie powodów zatrzymania, tj. podstawy faktycznej i prawnej. Policjant ma obowiązek prawny poinformować Cię o dokładnej treści przepisu, na podstawie którego zatrzymuje Cię, wraz z podaniem dokładnej nazwy Ustawy i źródła poznania prawa, tj. aktu jej publikacji i aktu w którym opublikowana jest jej ostatnia zmiana;

2. kontakt ze wskazaną osobą - możesz wskazać dowolną osobę, którą należy poinformować o Twoim zatrzymaniu;

3. kontakt z adwokatem najpóźniej przed pierwszym przesłuchaniem. Bez adwokata masz prawo nic nie mówić i nie podpisywać. Rekomenduję Ci skorzystanie z pomocy prawnej Mecenas, z którą współpracuję:

adwokat Monika Radomska                tel. +48 507-989-097                     e-mail: m.radomska@jrkancelaria.pl.

Poniżej zamieszczam wzory odpowiedzi na zarzut popełnienia przestępstwa z art. 254 par. 1 k.k. i skargi na bezpodstawne zatrzymanie.