Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich umożliwia Ci zaproszenie gości i przeprowadzenie z nimi imprezy pod pretekstem kręcenia programu telewizyjnego. Goście są oficjalnie aktorami i są w pracy. 

Umowa najmu lokalu umożliwia Ci pobieranie od gości opłaty za udział w imprezie pod pozorem współponoszenia przez nich kosztów najmu sali na studio filmowe. 

Umowa najmu pojazdu wraz z zobowiązaniem do dostarczenia go do najemcy i odebrania go od niego w dniu następnym umożliwia Ci przemieszczanie się na imprezę i powrót z niej do domu w czasie faszystowskich i nielegalnych zakazów przemieszczania się.

Umowa o dzieło na wyprodukowanie filmu z imprezy uzasadnia dochodzenie od policjanta lub urzędnika sanepid-u odszkodowania z jego prywatnego majątku za szkodę polegającą na utraconym zysku z powodu nielegalnego wtargnięcia do lokalu i przerwania produkcji filmowej.