Niniejszym zawiadamiam o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego Luka w Prawie z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.  

Dane Luki w Prawie:

Nr w ewidencji Starostwa Powiatowego w Piasecznie: 105

NIP: 1231474046

REGON: 386795061

Likwidatorem Fundacji został: Adam Kłoszewski

Wzywa się ewentualnych wierzycieli Luki w Prawie do zgłaszania swoich roszczeń w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem email:

adamkloszewski@o2.pl