top of page

WOLNOŚĆ
JEST TWOIM PRAWEM 

Zwalczamy terror i tyranię covidian i nazistów, w tym banderowców.

Domagamy się poszanowania konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.

Zwalczamy dyskryminację covidiańską, nazizm i banderyzm.

Walczymy o poszanowanie praw Ukraińców rosyjskojęzycznych i wyznawców prawosławia prześladowanych przez nielegalny banderowsko-nazistowski reżim kijowski.

Sprzeciwiamy się trwającej od 2014 roku wojnie wypowiedzianej przez bandytów dzielnym Ukraińcom rosyjskojęzycznym i prawosławiu.

PRACTICE AREAS

NARÓD POLSKI
ZNOWU JEST ZNIEWOLONY!!!

FASZYZM! Tak jednym słowem można zdefiniować niekonstytucyjny ustrój wprowadzony w Polsce przez niektórych polityków z partii Prawo i Sprawiedliwość. Pomijając fakt nieprawidłowości w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, niekonstytucyjne powoływanie sędziów i rozstrzyganie spraw sądowych przez osoby niebędące uprawnione do wykonywania czynności sądów, dyskryminacja i totalitaryzm trafią naszą Ojczyznę niczym hitleryzm w latach świetności państwa niemieckiego i stalinizm tuż po obaleniu NSDAP. 

Wraz z grupą aktywistów postanowiliśmy przeciwstawić się faszystowskim samozwańcom, którzy przy wykorzystaniu KGP przekształcają nasze państwo w obóz koncentracyjny, w którym niszczeni są Polacy i cudzoziemcy niezarażeni promowanymi w mediach głównego ścieku ideologią covidiańską, nazizmem i banderyzmem, podczas gdy na salonach gości się morderców, pedofilów, nazistów i banderowców.

Jesteśmy świadomi, że za naszą walkę o poszanowanie Konstytucji, Praw Człowieka i Obywatela, Prawdy i Polskości, prześladowani przez faszystowski reżim trafimy do więzień, odbiorą nam zdrowie a w niektórych przypadkach i życie. Mimo to, wychowani w duchu patriotyzmu i wolności, męczeństwa najlepszych Synów i Córek Narodu Polskiego, pamięci o Polakach pomordowanych przez nazistów i banderowców, zdecydowaliśmy się na tę nierówną walkę. Bowiem wolność Narodu Polskiego wymaga poświęcenia. Mierzy się ją krzyżami.

OUR VISION

KARNE WYROKI NAKAZOWE

Prokuratorzy i sędziowie na usługach faszystów, zdrajcy Narodu Polskiego i szmalcownicy, ścigają Patriotów za korzystanie z konstytucyjnego prawa do wolności słowa i sprzeciwianie się tyranii cowidiańsko-banderowskiej. Aby przyspieszyć eksterminację polskości często wykorzystują postępowania uproszczone, wydając wyroki nakazowe w postępowaniach karnych. Nie ułatwiajmy im życia. Pamiętajmy, że ich moce przerobowe są ograniczone, a przedłużanie postępowań karnych skutecznie spowalnia proces eksterminacji konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności.

A Naród Polski potrzebuje czasu, aby obudzić się. Z każdym dniem Przebudzonych jest więcej. Z każdym dniem skuteczność bonderyzacji maleje.

Swoją Ofiarą i Poświeceniem sparaliżujemy faszystowski aparat terroru i kupimy Narodowi Polskiemu czas!

 

Od wyroku nakazowego zawsze można wnieść sprzeciw, w terminie 7 dni od doręczenia wyroku. Pamiętaj jednak, że ceną za tę walkę jest ryzyko skazania na więzienie. Tak, jak za walkę o Polskę skazano Rotmistrza Pileckiego, „Inkę” i wielu innych Bohaterów. Decydując się na walkę do ostatniej kropli krwi wkraczasz na ich drogę, na której końcu czeka Cię jedynie ból i cierpienie. To właśnie tę cenę przyjdzie Ci zapłacić za Wolną Polskę. Twoja Ofiara, tak samo jak Ofiara tych Męczenników, którzy byli przed Tobą, i którzy decydują się cierpieć razem z Tobą, i będą cierpieć za wolność Narodu Polskiego gdy Ciebie już nie będzie, są budulcem i fundamentem polskości.

 

Sprzeciw od karnego wyroku nakazowego spowoduje, że utraci on moc i sprawa zostanie skierowana na rozprawę, celem przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Jaki wyrok zapadnie w wyniku tego postępowania – tego nie wiem, ale spodziewaj się, że będzie on o wiele bardziej bolesny, niż wyrok nakazowy. Nasi wrogowie chcą zdepolonizować Obywateli, wymazać polskość z ich umysłów i serc. Zgodnie z Dekalogiem Ukraińskiego Nacjonalisty nie cofną się przed żadną zbrodnią przeciwko Narodowi Polskiemu, którego Ty jesteś Członkiem.

Być może będziesz mieć szczęście, i trafisz na sędziego Patriotę, którego faszyści jeszcze nie namierzyli i nie usunęli z zajmowanego stanowiska. Szanse na to są jednak znikome.  

WZORY DOKUMENTÓW

CONTACT

KONTAKT:
FUNDACJA ADAMA KŁOSZEWKSIEGO

NASZ ADRES KONTAKTOWY

Fundacja Adama Kłoszewskiego

05-532 KĄTY, UL. PUŁAWSKA 18

Email: adamkloszewski@o2.pl
Tel:  +48733888178

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page