top of page

WOLNOŚĆ
JEST TWOIM PRAWEM 

Zwalczamy terror i tyranię covidian i nazistów, w tym banderowców.

Domagamy się poszanowania konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.

Zwalczamy dyskryminację covidiańską, nazizm i banderyzm.

Walczymy o poszanowanie praw Ukraińców rosyjskojęzycznych i wyznawców prawosławia prześladowanych przez nielegalny banderowsko-nazistowski reżim kijowski.

Sprzeciwiamy się trwającej od 2014 roku wojnie wypowiedzianej przez bandytów dzielnym Ukraińcom rosyjskojęzycznym i prawosławiu.

PRACTICE AREAS

Kontroluj poprawność wykonywania czynności przez Policjantów

Znajomość przepisów ułatwia relacje Policjant - Obywatel. Dzięki poniższym pdf-om, z których możesz korzystać również w formie elektronicznej, możesz z łatwością zweryfikować zasadność i prawidłowość podejmowanych czynności przez Policjantów. Znaj swoje prawa, ale i obowiązki. Kontakt z Policjantem może być miły, szybki i przyjemny. Jeżeli Ty jesteś w porządku, Policjant również uszanuje Twoje prawa. No bo po co miałby narażać się na złożenie na niego skargi i niemiłe postępowanie dyscyplinarne? Wzajemny szacunek oraz znajomość regulacji prawnych są kluczem do prawidłowego i szybkiego załatwiania spraw.

OUR VISION

Mandat nie musi oznaczać zakończenia sprawy

Nie masz prawnego obowiązku przyjmować mandat, jeżeli uważasz, że jest on wystawiony niesłusznie. 

Jeżeli zostałeś przymuszony do przyjęcia mandatu, wystarczy, że podpisując go przed imieniem i nazwiskiem wpiszesz V.C. Jest to skrót od słów vi coactus (łac. będący przymuszony). Dokument podpisany w ten sposób nie wywołuje skutków prawnych dla podpisującego go. 

Jeżeli jednak podpisałeś mandat bez umieszczenia przed podpisem V.C., jesteś uprawniony złożyć w terminie siedmiu dni od otrzymania mandatu odwołanie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca wystawienia mandatu. Sąd Rejonowy rozpatrzy Twoją sprawę i zdecyduje, czy mandat został wystawiony słusznie. 

Jeżeli nie przyjąłeś mandatu, Policja skieruje sprawę do Sądu Rejonowego, który najprawdopodobniej wystawi wyrok nakazowy zgodny ze złożonym wnioskiem Policji. W takiej sytuacji jesteś uprawniony złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego. Sąd Rejonowy wezwie Cię na rozprawę, na którą dobrze jest stawić się, aby bronić swoich racji.

Pamiętaj, że sędzia delegowany jak również sędzia nominowany przez neo-KRS nie posiada uprawnień do wykonywanaia czynności Sądu w Twojej sprawie. Złóż wniosek do Prezesa Sądu o udzielenie informacji, którzy sędziowie są nominowanie przez neo-KRS, a którzy delegowani. Jeżeli na liście tych sędziów znajduje się sędzia przydzielony do Twojej sprawy, jest to bezwzględna przesłanka nieważności całego postępowania. Takiego sędziego należy wyłączyć z postępowania. 

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zarówno przedłożonym przez Policję jak i przez Ciebie Sąd wyda orzeczenie w wprawie. Jeśli uznasz, że jest ono niekorzystne, przysługuje Ci prawo do złożenia apelacji do sądu wyższej instancji. Jeżeli również wyrok drugiej instancji nie jest dla Ciebie satysfakcjonujący, również i od niego przysługują Ci różne środki służące ochronie Twoich praw.

Ponieważ każda sprawa ma indywidualny charakter, proponuję Ci kontakt z naszą Fundacją w celu skontaktowania Cię z prawnikiem, który przygotuje dla Ciebie pisma procesowe. W przypadku radcy prawnego lub adwokata wiąże się to z zobowiązaniem do uiszczenia mu umówionego z nim wynagrodzenia za zamówione usługi. Obejmuje to również opcję z zastępstwem procesowym na rozprawach. 

Przykładowe wzory pism prawniczych

Nie zawsze konieczne jest korzystanie z usług radców prawnych lub adwokatów. W sprawach niewymagających osobistego udziału radcy prawnego lub adwokata w postępowaniu sądowym, jeżeli uznam to za zgodne z celami statutowymi Fundacji i pozwala mi na to czas, przygotowuję pisma prawnicze dla Osób, których stan majątkowy uzasadnia tezę, iż nie stać ich na odpłatne czynności prawnicze. Przykłady wzorcowych pism zamieszczam poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I wiele, wiele więcej.... 

CONTACT

ADRES KONTAKTOWY: Fundacja Adama Kłoszewskiego

05-532 KĄTY, UL. PUŁAWSKA 18

e-mail: adamkloszewski@o2.pltel:  +48733888178

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page